GCL studie skills

3.-studievaardigheden

Vraag: Kunnen we een leerlijn studie- en onderzoeksvaardigheden creëren? De focus zal in de onderbouw liggen op studievaardigheden en in de bovenbouw meer focussen op onderzoeksvaardigheden en het profielwerkstuk.

Proces: Samen met de afdelingsleiders hebben we besloten om eerst jaar 1 & 2 op te pakken. We hebben een aantal kernonderwerpen vastgesteld en zijn van hieruit leerdoelen gaan formuleren. Kernonderwerpen zijn: Concentratie in de klas, leren leren, presenteren, informatie ordenen & organiseer je drive.

Daarnaast moeten executieve functies een belangrijke rol krijgen in de leerlijn. We besluiten om de executieve functies in de hoofdstukken terug te laten komen, maar ook in een extra hoofdstuk waarin leerlingen op niveau functies kunnen trainen.

We zijn onze modules nu aan het proefdraaien bij een aantal klassen om de leerlijn daarna verder te verbeteren en fine te tunen. Als dat gedaan is gaan we aan de bovenbouw werken.

Eindproduct:  Klik hier om het hoofdstuk over de executieve functies te bekijken.