Hogeschool Rotterdam

billetto-editorial-3eabyt3-eow-unsplash

Vraag: Kunnen jullie in samenwerking met ons een module Virtual Reality ontwikkelen voor studenten van de lerarenopleiding?

Proces:
In samenwerking met de Hogeschool Rotterdam hebben we een module ontwikkeld waarin studenten van de lerarenopleiding in 3 lessen een VR-product ontwikkelen.

In de eerste les geven we achtergrondinformatie, zoals het T-Pack en SAMR model, en gaan studenten verschillende AR en VR applicaties testen. De tweede les gaan de studenten hun product ontwikkelen en vormgeven. Het product kan een volledige les of lesdeel met AR/VR zijn. In de derde meeting gaan de studenten hun product testen en geven ze feedback op elkaar.

Het eindproduct van de studenten kan tevens meegenomen worden naar de module: gamification. In de meeting met de HR is een taakverdeling gemaakt waarbij Schoolblocks verantwoordelijk is voor het inhoudelijke gedeelte en de HR voor de beoordeling en evaluatie.

Eindproduct: Studenten zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van hun eindproduct.