– LEERGEBIEDEN –

– DIGITALE VAARDIGHEDEN  –

leergebieden-digitalevaardigheden

De wereld om ons heen verandert snel. Door de digitalisering van de samenleving veranderen banen van inhoud en
komen er nieuwe banen bij. Bij deze modules worden de digitale vaardigheden van leerlingen verbetert.

Ga naar lesmateriaal po of vo