Geschiedenis

Epoch of Schoolblocks geschiedenis is gemaakt om eigenaarschap aan jou, de geschiedenisdocent te geven. Deze compacte methode geeft jou voldoende handvatten, maar biedt jou vooral de mogelijkheid om dié geschiedenisdocent te zijn waarvan elke leerling droomt. Onze geschiedenismethode is een doorlopende leerlijn voor jaar 1 en 2 van VMBO KGT en jaar 1,2 en 3 voor H/V. De methode is activerend en laat leerlingen de geschiedenis onderzoeken waarbij actief historisch denken een grote rol speelt.

De voordelen

Interactief

Voor het vak geschiedenis wil je met elkaar in gesprek gaan, leerlingen kritisch laten nadenken, onderzoeken en activeren. Met onze methode kun je gemakkelijk interactie creëren. Via woordwebs, open vragen en polls kun je voorkennis activeren, leerlingen uitdagen en bevragen.

Eigenaarschap

Als docent weet je het beste hoe jij met jouw klas aan de slag wilt gaan met geschiedenis. Daarom willen we jou eigenaarschap geven. Niet alleen in de manier hoe je les wilt geven, maar ook in de inhoud. Heb jij dat ene perfecte filmpje of een geweldige vraag bedacht? Dan kun je dit direct in je methode zetten en uitdelen aan je leerlingen.

Vaste structuur

Elk tijdvak en elke les heeft een vaste structuur, zodat leerlingen gemakkelijk met de methode werken.

Voortgang

Je kunt realtime de voortgang van leerlingen volgen en feedback geven. Ook is het mogelijk om te differentiëren, zodat je elke leerling op maat kunt bedienen.

Thema's

Epoch of Schoolblocks geschiedenis is een samenwerking tussen Barbaareducatie en Schoolblocks. De lesmethode is gemaakt om eigenaarschap aan jou, de geschiedenisdocent te geven. Deze compacte methode geeft jou voldoende handvatten, maar biedt jou vooral de mogelijkheid om dié geschiedenisdocent te zijn waarvan elke leerling droomt.

We zijn een leermiddelenontwikkelaar die goed lesmateriaal kan ontwikkelen voor een grote groep leerlingen, maar niet perfect voor jouw klas of die éne leerling. Maar dat kun jij wel! Daarom kun je in onze methode alles aanpassen, zelf bepalen hoe jij les wilt geven, makkelijk differentiëren en zelf bepalen hoe je wilt toetsen.

De methode bestaat uit een KGT versie en een HV versie. In beide versies worden de tien tijdvakken behandeld. In de methode zijn activerende didactiek en een onderzoekende houding speerpunten. De activerende didactiek en onderzoekende houding komen binnen alle tijdvakken uitgebreid terug.

Elke tijdvak heeft eenzelfde structuur en bestaat uit:

 • een introductieles
 • 4 tot 6 reguliere lessen
 • een afsluitende themaquiz
 • een eindopdracht
 • een onderzoek

Je kunt zelf bepalen hoe je een tijdvak wilt geven en hoe je wilt toetsen. Per tijdvak hebben we een docentenhandleiding ontwikkeld die je handvatten geeft, verdiepend materiaal en een verantwoording van de leerdoelen.

Ook zit er bij elk tijdvak een katern met een overzicht van alle leerteksten en begrippen.

Tijdvak 1 gaat over de jagers en boeren en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: Jagers en verzamelaars
 • Les 2: Ontstaan van de landbouw
 • Les 3: De eerste steden
 • Les 4: Het oude Egypte
 • Het onderzoek: Kan de mammoet weer tot leven worden gebracht?
 • Eindopdracht: Ganzenbord Jagers en boeren
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 1

Tijdvak 2 gaat over de Grieken en Romeinen en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Griekse Stadstaat
 • Les 2: De Grieks-Romeinse cultuur
 • Les 3: Het Romeinse Rijk
 • Les 4: De Germanen
 • Les 5: Het Christendom
 • Het onderzoek
 • Eindopdracht: Brief aan de gouverneur
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 2

Tijdvak 3 gaat over Monniken en Ridders en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: Het hofstelsel
 • Les 2: Het leenstelsel
 • Les 3: Verspreiding van het Christendom
 • Les 4: De Islam
 • Extra les: De Noormannen
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 3

Tijdvak 4 gaat over Steden en Staten en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De opkomst van de handel
 • Les 2: De stedelijke burgerij
 • Les 3: Staatsvorming en centralisatie
 • Les 4: De investituurstrijd
 • Extra les: De kruistochten
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 4

Tijdvak 5 gaat over de Ontdekkers en Hervormers en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Renaissance
 • Les 2: Ontdekkingsreizen
 • Les 3: De reformatie
 • Les 4: Opstand in de Nederlanden
 • Extra les: Amerika
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 5

Tijdvak 6 gaat over Regenten en Vorsten en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Republiek
 • Les 2: Wereldeconomie
 • Les 3: Absolutisme
 • Les 4: De wetenschappelijke revolutie
 • Extra les: Schilderkunst in de Gouden Eeuw
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 6

Tijdvak 7 gaat over de Pruiken en Revoluties en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Verlichting
 • Les 2: De Franse Revolutie
 • Les 3: De Bataafse Revolutie
 • Les 4: De Amerikaanse Revolutie
 • Les 5: Slavenhandel en abolitionisme
 • Extra les: Napoleon Bonaparte
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 7

Tijdvak 8 gaat over Burgers en Stoommachines en is als volgt opgedeeld: 

 • Introductieles
 • Les 1: Industriële Revolutie
 • Les 2: Het modern imperialisme
 • Les 3: Politieke stromingen
 • Les 4: Emancipatie
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 8

Extra voor H/V

 • Les: Democratisering
 • Les: Duitse eenwording
 • Les: Restauratie

Tijdvak 9 gaat over Wereldoorlogen en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Eerste Wereldoorlog
 • Les 2: De Russische Revolutie
 • Les 3: De Crisis
 • Les 4: Duitsland in het Interbellum
 • Les 5: De Tweede Wereldoorlog
 • Les 6: De bezetting van Nederland
 • Les 7: De holocaust
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 9

Extra voor H/V

 • Les: Het verdrag van Versailles
 • Les: De Sovjet Unie

Tijdvak 10 gaat over Televisie en Computer en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Koude Oorlog
 • Les 2: Europese Samenwerking
 • Les 3: Dekolonisatie
 • Les 4: Westerse welvaart
 • Les 5: Multiculturele en pluriforme samenlevingen
 • Het onderzoek
 • Eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 10

Zo helpen we je om geschiedenis te integreren in je onderwijs

Snelle start

0
1

Voor zelfstartende teams.

 • (Online) opstarttraining
 • Advies over planning lesmateriaal
 • Jaarlijkse evaluatie

€295,- per jaar

Basis

0
2

Voor teams die doelgericht met leerlingen werken aan succes.

 • (Online) opstarttraining
 • Advies over planning lesmateriaal
 • Jaarlijkse evaluatie
 • 2 (online) meetings per jaar om doelen door te nemen

€1500,- per jaar

Compleet

0
3

Voor teams die doelgericht werken aan hun eigen leerkrachtvaardigheden en met leerlingen werken aan succes.

 • (Online) opstarttraining
 • Advies over planning lesmateriaal
 • Jaarlijkse evaluatie
 • 2 (online) meetings per jaar om doelen door te nemen
 • Vaste Schoolblocks trainer
 • Toegang tot 2 leerblokken Schoolblocks Academy: Keuze uit Formatief leren, Activerende werkvormen, Google for Education, Microsoft Office 365, Passend onderwijs, Digitale didactiek, Zes rollen van de leraar, Digitale geletterdheid

€2300,- per jaar

Docenten en partners aan het woord

Epoch in Schoolblocks is een mooie gestructureerde manier om alle tijdvakken te behandelen. Het geeft naast basiskennis uitgaande van alle leerdoelen ook verdiepende en creatieve opdrachten en onderzoeken. Alle vaardigheden komen aan bod. Voor de docent veel vrijheid en keus om onderwerpen te behandelen en voor de leerling een uitdagende en leuke manier de geschiedenis te onderzoeken en te leren. De reacties uit mijn klassen VMBO TL, HAVO en VWO zijn zeer enthousiast.

Patrick Kortleven

Docent

Epoch is een geweldige verrijking voor het geschiedenisonderwijs. Op een hele overzichtelijke manier navigeer je door de tien tijdvakken en kan je op allerlei verschillende manieren de leerstof tot je nemen. Dit maakt het ook ideaal voor onze studenten in hun eigen leerproces en hun rol als toekomstige geschiedenisdocent. Zij kunnen Epoch gebruiken om geschiedenis in verschillende werkvormen aan te bieden: van leerteksten en kennisclips tot schema’s en verwerkingsopdrachten. Een extra verrijking zijn de kaarten, zoals bijv. bij de Eerste Wereldoorlog. Deze kaarten zijn makkelijk te gebruiken om je verhaal kracht bij te zetten en daarnaast ook nog eens interactief!

Ishany Gaffar

Docent/Lerarenopleider Lerarenopleiding Geschiedenis, Hogeschool Rotterdam

Prijzen

De methode geschiedenis kost €24,50 per leerling per schooljaar.