Tijdelijke actie: probeer lesmethode Taaldorp360 nu gratis uit tot het eind van het schooljaar!
Probeer nu!

Geschiedenis

 • Activerende geschiedenismethode met een grote rol voor actief historisch denken
 • Doorlopende leerlijn voor jaar 1 en 2 van vmbo-kgt en jaar 1 t/m 3 voor havo/vwo
 • Lesmateriaal in samenwerking met Barbaareducatie

Voordelen van onze leerlijn

Interactief

Voor het vak geschiedenis wil je met elkaar in gesprek gaan, leerlingen kritisch laten nadenken, onderzoeken en activeren. Met onze methode kun je gemakkelijk interactie creëren. Via woordwebs, open vragen en polls kun je voorkennis activeren, leerlingen uitdagen en bevragen.

Eigenaarschap

Als docent weet je het beste hoe jij met jouw klas aan de slag wilt gaan met geschiedenis. Daarom willen we jou eigenaarschap geven. Niet alleen in de manier hoe je les wilt geven, maar ook in de inhoud. Heb jij dat ene perfecte filmpje of een geweldige vraag bedacht? Dan kun je dit direct in je methode zetten en uitdelen aan je leerlingen.

Vaste structuur

Elk tijdvak en elke les heeft een vaste structuur, zodat leerlingen gemakkelijk met de methode werken.

Realtime voortgang

Je kunt realtime de voortgang van leerlingen volgen en feedback geven. Ook is het mogelijk om te differentiëren, zodat je elke leerling op maat kunt bedienen. Zo houd je goed inzicht in de ontwikkeling van de historische vaardigheden van jouw leerlingen.

Thema's binnen ons lesmateriaal

Epoch of Schoolblocks geschiedenis is een samenwerking tussen Barbaareducatie en Schoolblocks. De lesmethode is gemaakt om eigenaarschap aan jou, de geschiedenisdocent te geven. Deze compacte methode geeft jou voldoende handvatten, maar biedt jou vooral de mogelijkheid om dié geschiedenisdocent te zijn waarvan elke leerling droomt.

We zijn een leermiddelenontwikkelaar die goed lesmateriaal kan ontwikkelen voor een grote groep leerlingen, maar niet perfect voor jouw klas of die éne leerling. Maar dat kun jij wel! Daarom kun je in onze methode alles aanpassen, zelf bepalen hoe jij les wilt geven, makkelijk differentiëren en zelf bepalen hoe je wilt toetsen.

De methode bestaat uit een KGT versie en een HV versie. In beide versies worden de tien tijdvakken behandeld. In de methode zijn activerende didactiek en een onderzoekende houding speerpunten. De activerende didactiek en onderzoekende houding komen binnen alle tijdvakken uitgebreid terug.

Elke tijdvak heeft eenzelfde structuur en bestaat uit:

 • een introductieles
 • 4 tot 6 reguliere lessen
 • een afsluitende themaquiz
 • een eindopdracht
 • een onderzoek

Je kunt zelf bepalen hoe je een tijdvak wilt geven en hoe je wilt toetsen. Per tijdvak hebben we een docentenhandleiding ontwikkeld die je handvatten geeft, verdiepend materiaal en een verantwoording van de leerdoelen.

Ook zit er bij elk tijdvak een katern met een overzicht van alle leerteksten en begrippen.

Tijdvak 1 gaat over de jagers en boeren en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: Jagers en verzamelaars
 • Les 2: Ontstaan van de landbouw
 • Les 3: De eerste steden
 • Les 4: Het oude Egypte
 • Het onderzoek: Kan de mammoet weer tot leven worden gebracht?
 • Eindopdracht: Ganzenbord Jagers en boeren
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 1

Tijdvak 2 gaat over de Grieken en Romeinen en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Griekse Stadstaat
 • Les 2: De Grieks-Romeinse cultuur
 • Les 3: Het Romeinse Rijk
 • Les 4: De Germanen
 • Les 5: Het Christendom
 • Het onderzoek
 • Eindopdracht: Brief aan de gouverneur
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 2

Tijdvak 3 gaat over Monniken en Ridders en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: Het hofstelsel
 • Les 2: Het leenstelsel
 • Les 3: Verspreiding van het Christendom
 • Les 4: De Islam
 • Extra les: De Noormannen
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 3

Tijdvak 4 gaat over Steden en Staten en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De opkomst van de handel
 • Les 2: De stedelijke burgerij
 • Les 3: Staatsvorming en centralisatie
 • Les 4: De investituurstrijd
 • Extra les: De kruistochten
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 4

Tijdvak 5 gaat over de Ontdekkers en Hervormers en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Renaissance
 • Les 2: Ontdekkingsreizen
 • Les 3: De reformatie
 • Les 4: Opstand in de Nederlanden
 • Extra les: Amerika
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 5

Tijdvak 6 gaat over Regenten en Vorsten en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Republiek
 • Les 2: Wereldeconomie
 • Les 3: Absolutisme
 • Les 4: De wetenschappelijke revolutie
 • Extra les: Schilderkunst in de Gouden Eeuw
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 6

Tijdvak 7 gaat over de Pruiken en Revoluties en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Verlichting
 • Les 2: De Franse Revolutie
 • Les 3: De Bataafse Revolutie
 • Les 4: De Amerikaanse Revolutie
 • Les 5: Slavenhandel en abolitionisme
 • Extra les: Napoleon Bonaparte
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 7

Tijdvak 8 gaat over Burgers en Stoommachines en is als volgt opgedeeld: 

 • Introductieles
 • Les 1: Industriële Revolutie
 • Les 2: Het modern imperialisme
 • Les 3: Politieke stromingen
 • Les 4: Emancipatie
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 8

Extra voor H/V

 • Les: Democratisering
 • Les: Duitse eenwording
 • Les: Restauratie

Tijdvak 9 gaat over Wereldoorlogen en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Eerste Wereldoorlog
 • Les 2: De Russische Revolutie
 • Les 3: De Crisis
 • Les 4: Duitsland in het Interbellum
 • Les 5: De Tweede Wereldoorlog
 • Les 6: De bezetting van Nederland
 • Les 7: De holocaust
 • Het onderzoek
 • De eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 9

Extra voor H/V

 • Les: Het verdrag van Versailles
 • Les: De Sovjet Unie

Tijdvak 10 gaat over Televisie en Computer en is als volgt opgedeeld:

 • Introductieles
 • Les 1: De Koude Oorlog
 • Les 2: Europese Samenwerking
 • Les 3: Dekolonisatie
 • Les 4: Westerse welvaart
 • Les 5: Multiculturele en pluriforme samenlevingen
 • Het onderzoek
 • Eindopdracht
 • Afsluitende quiz: Tijdvak 10

Kies de begeleiding die past bij jullie wensen

Snelle start

0
1

Voor zelfstartende teams.

 • (Online) opstarttraining
 • Advies over planning lesmateriaal
 • Jaarlijkse evaluatie

€295,- per jaar*

€295,- per jaar*

Basis

0
2

Voor teams die doelgericht met leerlingen werken aan succes.

 • (Online) opstarttraining
 • Advies over planning lesmateriaal
 • Jaarlijkse evaluatie
 • 2 (online) meetings per jaar om doelen door te nemen

€1500,- per jaar*

€1500,- per jaar*

Compleet

0
3

Voor teams die doelgericht werken aan hun eigen leerkrachtvaardigheden en met leerlingen werken aan succes.

 • (Online) opstarttraining
 • Advies over planning lesmateriaal
 • Jaarlijkse evaluatie
 • 2 (online) meetings per jaar om doelen door te nemen
 • Vaste Schoolblocks trainer
 • Toegang tot 2 leerblokken Schoolblocks Academy: Keuze uit Formatief leren, Activerende werkvormen, Google for Education, Microsoft Office 365, Passend onderwijs, Digitale didactiek, Zes rollen van de leraar, Digitale geletterdheid

€2300,- per jaar*

€2300,- per jaar*
*Voor teams tot maximaal 20 docenten. Grotere teams? Vraag een prijs op maat aan.
Probeer nu uit!

Docenten en partners aan het woord

Epoch in Schoolblocks is een mooie gestructureerde manier om alle tijdvakken te behandelen. Het geeft naast basiskennis uitgaande van alle leerdoelen ook verdiepende en creatieve opdrachten en onderzoeken. Alle vaardigheden komen aan bod. Voor de docent veel vrijheid en keus om onderwerpen te behandelen en voor de leerling een uitdagende en leuke manier de geschiedenis te onderzoeken en te leren. De reacties uit mijn klassen VMBO TL, HAVO en VWO zijn zeer enthousiast.

Patrick Kortleven

Docent

Epoch is een geweldige verrijking voor het geschiedenisonderwijs. Op een hele overzichtelijke manier navigeer je door de tien tijdvakken en kan je op allerlei verschillende manieren de leerstof tot je nemen. Dit maakt het ook ideaal voor onze studenten in hun eigen leerproces en hun rol als toekomstige geschiedenisdocent. Zij kunnen Epoch gebruiken om geschiedenis in verschillende werkvormen aan te bieden: van leerteksten en kennisclips tot schema’s en verwerkingsopdrachten. Een extra verrijking zijn de kaarten, zoals bijv. bij de Eerste Wereldoorlog. Deze kaarten zijn makkelijk te gebruiken om je verhaal kracht bij te zetten en daarnaast ook nog eens interactief!

Ishany Gaffar

Docent/Lerarenopleider Lerarenopleiding Geschiedenis, Hogeschool Rotterdam

Veelgestelde vragen

Hoe is de methode opgebouwd?

De tijdvakken of hoofdstukken volgen de loop van de tijd. Elk tijdvak begint met een introductieles. Vervolgens heb je een aantal reguliere lessen en kun je zelf bepalen hoe je het tijdvak afsluit. We starten elke les met de vraag: waarom is dit belangrijk. Elke les heeft een vaste opbouw en bevat een duidelijke structuur. Binnen de lessen maken we gebruik van echte beelden, animaties, video's en historische kaarten.

Is de hele methode digitaal?

Nee, de methode is blended. Bij elk tijdvak hebben we digitale lessen, digitale en analoge werkvormen. Ook kun je per tijdvak leerteksten op papier vinden inclusief begrippen en kun je zelf bepalen of je de toets digitaal of op papier laat maken.

Besteden jullie aandacht aan actief historisch denken?

Actief historisch denken is een belangrijk onderdeel van onze methode. In elk tijdvak vind je verschillende digitale en analoge werkvormen waarin leerlingen aan de slag gaan met historische vaardigheden.

Voor wie is het lesmateriaal geschikt?

De methode is geschikt voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. We hebben een vmbo en een havo/vwo versie.

Hebben jullie ook toetsen bij de methode?

Ja, per tijdvak hebben we een toets en een eindopdracht om het tijdvak af te sluiten.Je kunt ervoor kiezen om de toets digitaal of op papier af te nemen.

Prijzen

De methode geschiedenis kost €24,50 per leerling per schooljaar.