Middelbare school Mens & Maatschappij

11.-mens-en-maatschappij

Vraag: Kunnen jullie een methode op maat ontwikkelen voor klas 1 & 2 VMBO KGT?

Proces: De school wilt meer vakoverstijgend gaan werken in projectvorm. Samen met de school wordt een indeling gemaakt van de projecten waarbij ook gekeken wordt naar de kerndoelen van het SLO.

Elk project heeft één of meerdere eindproducten. De modules leggen verbanden tussen de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, economie, maatschappijleer en filosofie. Een leerjaar bestaat uit 5 projecten.

Eerste versie: begin januari 2020 af

Eindproduct: Wordt verwacht.