SGDC Mens & Natuur

1.-mens-en-natuur

Vraag: Samen met sectie Mens & Natuur een doorlopende leerlijn voor 1 & 2 vmbo ontwikkelen.

Proces: Het ‘s Gravendreef College werkt voor het vak Mens & Natuur met kaarten. Elke module bestaat uit theoriekaarten, oefenkaarten en vaardigheidskaarten. De inhoud van deze modules is goed, maar de sectie zou het leuk vinden om het lesmateriaal naar een hoger niveau te tillen. Het lesmateriaal moet in een online leeromgeving komen, er moeten interactieve werkvormen bij zitten en uitlegvideo’s.

Er wordt gestart met een pilotmodule waarin we de oefenkaarten hebben omgezet naar een interactieve lesmodule in Google Sites. We zijn nu bezig de overige oefenkaarten voor jaar 1 & 2 om te zetten zodat het ‘s Gravendreef College zelf een doorlopende leerlijn Mens & Natuur heeft.

Eindproduct: Bekijk hoe lesmodule 1: Wetenschap & Biologie eruit ziet.