– Werkwijze –

– Blocks  –

Hoe kan je het lesmateriaal inzetten op jouw school?

toevoegen

– TOEVOEGEN –

Digitale geletterdheid volledig implementeren als doorlopende leerlijn.

versterken

– VERSTERKEN –

Digitale geletterdheid versterken door gedeeltes van het lesmateriaal af te nemen.

samensmelten

– SAMENSMELTEN –

Digitale geletterdheid samensmelten met andere vakken door vakoverstijgende projecten.