Projectdag Burgerschap

 • Praktisch aan de slag met burgerschapsonderwijs.
 • Met onze projectdag: Bouw je eigen land, gaan leerlingen in groepjes hun eigen samenleving bouwen.
 • In het spel gaan leerlingen met elkaar in gesprek en moeten ze samenwerken om een bruisende samenleving te creëren.
 • Ontzorgt jou als docent.
No items found.

Projectdag burgerschap bij jou op school

 • We verzorgen de projectdag bij jou op school
 • Enthousiaste begeleiders
 • Sluit aan op kerndoelen en wetgeving burgerschapsonderwijs
 • Maatschappelijke thema's zoals duurzaamheid, migratie en verdeling van middelen op een begrijpelijke en praktische manier behandeld

Opbrengsten projectdag:

 1. Bewustwording en inzicht: Aan het einde van de projectdag hebben leerlingen niet alleen inzicht over wat burgerschap inhoudt, maar ook hoe een land georganiseerd en bestuurd kan worden.
 2. Samenwerkings- en besluitvaardigheden: Bij het vormgeven van hun land hebben de leerlingen geleerd om samen te werken, compromissen te sluiten en gezamenlijke besluiten te nemen over belangrijk onderdelen van de samenleving.
 3. Creativiteit en kritisch nadenken: Leerlingen hebben creatief nagedacht over vraagstukken en ze hebben geleerd om kritisch na te denken over de gevolgen van hun keuzes voor de bewoners van hun land.

Onze trainers

Sam

In het project gaat het niet alleen om het bouwen van een land op papier, maar ook om het begrijpen van samenwerken, de dialoog en respect.

Margôt

De leerlingen zijn niet alleen enthousiast over het project, ze hebben ook een goed inzicht in wat het betekent om burger te zijn.

David

We laten leerlingen nadenken over hoe zij de samenleving zouden vormgeven. Samenwerken, luisteren naar elkaar en creativiteit komen in dit project mooi naar voren.

In 4 stappen een projectdag bij jou op school

 1. Intakegesprek: Om goed te weten waar het vraagstuk van de school ligt, plannen we een intakegesprek met de school in. We kijken waar de school staat en waar de behoefte ligt.
 2. Programma vaststellen: We stellen samen het programma vast. Hoe lang duurt de projectdag en aan welke onderwerpen willen we aandacht besteden
 3. Verzorgen projectdag: We verzorgen de projectdag voor jullie klassen. Onze enthousiaste begeleiders gaan aan de slag met de klas om een bruisende samenleving vorm te geven.
 4. Evalueren: We blikken samen terug op de projectdag. We kijken wat leerlingen hebben geleerd en delen onze ervaring.

Docenten en partners aan het woord

No items found.

Veelgestelde vragen

Voor wie is het project: bouw je eigen land geschikt?

Groep 6 tot en met 8 van het PO en klas 1 en 2 van het VO.

Wat krijg je tijdens de projectdag: Bouw je eigen land?
 • Volledig verzorgd dagdeel
 • Enthousiaste begeleiders per klas
 • De leerdoelen sluiten aan op de wetgeving omtrent burgerschapsonderwijs

Wat hebben we nodig voor de projectdag bij jou op school?
 • Een klaslokaal met een werkend digibord
 • Goed werkend Wifi
 • Contactpersoon om onze begeleiders op te vangen bij aankomst

Hoe lang duurt het spel?

Het spel duurt een dagdeel (+/-3 lesuren van 45 min) of een hele schooldag.

Hoe kunnen we starten met de projectdag burgerschap?

Nadat je contact met ons hebt opgenomen organiseren we in 4 stappen een projectdag bij jou op school:

1. Intakegesprek

2. Programma vaststellen

3. Verzorgen projectdag

4. Evalueren