Lesmateriaal op maat

Lesmateriaal op maat

– Leergebieden  –

Klik op een blok en maak kennis met het thema:

lesgebiedendigitale vaardighedenmens en maatschappijmens en natuuraardrijkskundestudievaardigheden

– LESMATERIAAL –

We ontwikkelen lesmateriaal voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs:

lesmateriaal-line

– BLOCKS –

Hoe kan je het lesmateriaal inzetten op jouw school?

toevoegen

– TOEVOEGEN –

Digitale geletterdheid volledig implementeren als doorlopende leerlijn.

versterken

– VERSTERKEN –

Digitale geletterdheid versterken door gedeeltes van het lesmateriaal af te nemen.

samensmelten

– SAMENSMELTEN –

Digitale geletterdheid samensmelten met andere vakken door vakoverstijgende projecten.

– STAPPEN –

Ons lesmateriaal is direct te openen via G-Suite en Office 365:

arrows-werkwijze

– PORTFOLIO –

– SCHOOLBLOCKS ACADEMY –

Trainingen voor leraren om 21eeuwse vaardigheden te verbeteren.

academy

– CONTACT –

We ontwikkelen lesmateriaal voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs:

contact-lines