Burgerschap

Onze burgerschapsmethode is een doorlopende leerlijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De methode is actueel, interactief en flexibel. We geven je alle handvatten, maar voldoende vrijheid om burgerschapsonderwijs op jouw school vorm te geven.

De voordelen

Interactief

Voor het vak burgerschap wil je met elkaar in gesprek gaan, meningen vormen en discussiëren. Met onze methode kun je gemakkelijk interactie met je leerlingen creëren en zijn leerlingen elke les actief bezig met burgerschapsonderwijs.

bs-interactief
Eigenaarschap

Als docent weet je het beste hoe jij met jouw school en klas aan de slag wilt gaan met burgerschap. Je kunt zelf bepalen of je de lessen onderbrengt bij een vak of burgerschap als apart vak geeft.

bs-eigenaarschap
Vaste structuur

Elk thema en elke les heeft een vaste structuur, zodat leerlingen gemakkelijk met de methode werken. In elke les zit een introductie, theorie, doen-opdracht en nabespreking.

bs-vaste-structuur
Voortgang

Je kunt realtime de voortgang van leerlingen volgen en feedback geven. In de doen opdrachten kunnen leerlingen een mooi portfolio opbouwen en aantonen over welke burgerschapscompetenties ze beschikken.

bs-voortgang

Thema's

Het thema Vrijheid en gelijkheid gaat over waarden en normen, grondrechten en kinderrechten en vrijheid en veiligheid. In dit thema komen onderwerpen zoals eigen waarden, vrijheden, rechten en plichten en wetten voor.

Leerjaar 1

 • Wat vind ik belangrijk?
 • Botsende rechten

Leerjaar 2

 • Vrijheid en veiligheid
 • Oneerlijke behandeling


Het thema Je stem laten horen gaat over de democratische staatsinrichting van Nederland, welke inspraak je als burger hebt en welke macht de overheidheid heeft. In dit thema komen onderwerpen zoals verkiezingen, politiek, regels & wetten en protesteren voor.

Leerjaar 1

 • Een les over stemmen
 • Een les over protesteren

Leerjaar 2

 • Politieke thema's
 • Een rechtszaak


Het thema Democratie in actie gaat over manieren van besluiten nemen, meer- en minderheden in de samenleving en welke invloed dit heeft op ons en over oorlog voeren. In dit thema komen onderwerpen zoals meerderdheid, besluitvormen, oorlogvoering en een eigen land bouwen voor.

Leerjaar 1

 • Meer- en minderheid
 • Beslissen en besluiten

Leerjaar 2

 • Bouw je eigen land
 • Oorlog en vrede


Het thema Jouw verhaal gaat over de eigen identiteit en identiteiten van de anderen, over aspecten die invloed uitoefenen op de identiteit en het leven met prestatiedruk. In dit thema komen onderwerpen zoals influencers, prestatiedruk, eigen vaardigheden en maatschappelijke vaardigheden voor.

Leerjaar 1

 • Wat is mijn identiteit?
 • Invloed & influencers

Leerjaar 2

 • De skillsfabriek
 • Leven met prestatiedruk


Het thema Iedereen is anders gaat over achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties en gender. In dit thema komen onderwerpen zoals cultuur op school, stereotypen, arm & rijk en botsingen voor.

Leerjaar 1

 • Cultuur op school
 • Stereotypen

Leerjaar 2

 • Waardeloos
 • Botsingen


Het thema Samen leven gaat over gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, in- en uitsluiting en opkomen voor een ander. In dit thema komen onderwerpen zoals samenwerken, iets voor een ander doen en moreel handelen voor.

Leerjaar 1

 • Samenwerken
 • Iets voor een ander doen

Leerjaar 2

 • Het "slechte" doen
 • Het "goede" doen


Het thema Digitale wijsheid gaat over mediawijsheid, media maken zonder andere te schaden, privacy en nieuws beoordelen. In dit thema komen onderwerpen zoals eigen mediagebruik, online omgangsvormen, gevolgen van nepnieuws en trollenlegers voor.

Leerjaar 1

 • Mijn eigen gebruik
 • Online omgangsvormen

Leerjaar 2

 • Nepnieuws
 • Trollenlegers


Het thema Wereldburgers gaat over migratie, uitwisseling, verdelingsvraagstukken en productieketens. In dit thema komen onderwerpen zoals de prijs van kleding, de invloed van muziek en film en grote vraagstukken in de wereld voor.

Leerjaar 1

 • De prijs van kleding
 • Muziek en film

Leerjaar 2

 • Migratie
 • Werelddoelen


Het thema Tech for good gaat over de manier hoe we technologie op een positieve manier kunnen inzetten om de wereld een beetje beter te maken. In dit thema komen onderwerpen zoals nieuwe technologieën, techtwijfels en kunstmatige intelligentie voor.

Leerjaar 1

 • Nieuwe technologieën
 • Techtwijfels

Leerjaar 2

 • ChatGPT
 • De schuld van de zelfrijdende auto


Het thema Duurzaamheid gaat over het streven naar een evenwichtige en langdurige relatie tussen mens, milieu en economie. In dit thema komen onderwerpen zoals waarden en belangen, een gezonde planeet en duurzame keuzes voor.

Leerjaar 1

 • Een goede actie: plastic rapen
 • Een duurzame wijk

Leerjaar 2

 • Duurzaam reizen
 • Klimaatverandering


Het thema Gezonde maatschappij gaat over gezondheid en zorg in de maatschappij en het spanningsveld tussen individuele keuzes en collectieve belangen. In dit thema komen onderwerpen zoals gezond leven, de gezondheidszorg en pandemieën voor.

Leerjaar 1

 • Gezond leven
 • Bewegen

Leerjaar 2

 • Wie heeft voorrang?
 • Uitbarsting, pandemie


Zo helpen we je om burgerschap echt te integreren in je onderwijs

Snelle start

0
1

Voor zelfstartende teams.

 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Jaarlijkse evaluatie

€295,- per jaar

Basis

0
2

Voor teams die doelgericht werken aan de implementatie van burgerschapslesmateriaal bij leerlingen.

 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Advies over planning: Methodisch en thematisch
 • Vervolg training naar behoefte van team
 • Jaarlijkse evaluatie

€1500,- per jaar

Compleet

0
3

Voor teams die doelgericht werken aan de implementatie van burgerschapslesmateriaal bij leerlingen en docenten.

 • Visie spel om visie van team vorm te geven en op te stellen
 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Advies over planning: Methodisch en thematisch
 • Vervolg training naar behoefte van team
 • Jaarlijkse evaluatie

€2300,- per jaar

Docenten en partners aan het woord

No items found.

Prijzen

Start komend schooljaar 23/24 eenmalig voor €9,95 per leerling per jaar (inclusief 33% early bird korting).