Bestel direct lesmateriaal voor schooljaar 2024/2025
Bestel hier

Burgerschap

 • Totaaloplossing burgerschap op school
 • Doelgericht en samenhangend werken aan burgerschapscompetenties
 • Leerlijn voor onderbouw vmbo en havo/vwo
 • Lesmateriaal in te zetten in de vakles of als apart vak

Voordelen van onze leerlijn

Interactief

Voor het vak burgerschap wil je met elkaar in gesprek gaan, meningen vormen en discussiëren. Met onze methode kun je gemakkelijk interactie met je leerlingen creëren en zijn leerlingen elke les actief bezig met burgerschapsonderwijs.

bs-interactief
Eigenaarschap

Als docent weet je het beste hoe jij met jouw school en klas aan de slag wilt gaan met burgerschap. Je kunt zelf bepalen of je de lessen onderbrengt bij een vak of burgerschap als apart vak geeft.

bs-eigenaarschap
Vaste structuur

Elk thema en elke les heeft een vaste structuur, zodat leerlingen gemakkelijk met de methode werken. In elke les zit een introductie, theorie, doen-opdracht en nabespreking. Ideaal om in te zetten tijdens de mentorlessen.

bs-vaste-structuur
Voortgang

Je kunt realtime de voortgang van leerlingen volgen en feedback geven. In de doen opdrachten kunnen leerlingen een mooi portfolio opbouwen en aantonen over welke burgerschapscompetenties ze beschikken.

bs-voortgang

Thema's binnen ons lesmateriaal

Het thema Vrijheid en gelijkheid gaat over waarden en normen, grondrechten en kinderrechten en vrijheid en veiligheid. In dit thema komen onderwerpen zoals eigen waarden, vrijheden, rechten en plichten en wetten voor.

Leerjaar 1

 • Wat vind ik belangrijk?
 • Botsende rechten

Leerjaar 2

 • Vrijheid en veiligheid
 • Oneerlijke behandeling


Het thema Je stem laten horen gaat over de democratische staatsinrichting van Nederland, welke inspraak je als burger hebt en welke macht de overheidheid heeft. In dit thema komen onderwerpen zoals verkiezingen, politiek, regels & wetten en protesteren voor.

Leerjaar 1

 • Een les over stemmen
 • Een les over protesteren

Leerjaar 2

 • Politieke thema's
 • Een rechtszaak


Het thema Democratie in actie gaat over manieren van besluiten nemen, meer- en minderheden in de samenleving en welke invloed dit heeft op ons en over oorlog voeren. In dit thema komen onderwerpen zoals meerderdheid, besluitvormen, oorlogvoering en een eigen land bouwen voor.

Leerjaar 1

 • Meer- en minderheid
 • Beslissen en besluiten

Leerjaar 2

 • Bouw je eigen land
 • Oorlog en vrede


Het thema Jouw verhaal gaat over de eigen identiteit en identiteiten van de anderen, over aspecten die invloed uitoefenen op de identiteit en het leven met prestatiedruk. In dit thema komen onderwerpen zoals influencers, prestatiedruk, eigen vaardigheden en maatschappelijke vaardigheden voor.

Leerjaar 1

 • Wat is mijn identiteit?
 • Invloed & influencers

Leerjaar 2

 • De skillsfabriek
 • Leven met prestatiedruk


Het thema Iedereen is anders gaat over achtergronden, mogelijkheden en oriëntaties en gender. In dit thema komen onderwerpen zoals cultuur op school, stereotypen, arm & rijk en botsingen voor.

Leerjaar 1

 • Cultuur op school
 • Stereotypen

Leerjaar 2

 • Waardeloos
 • Botsingen


Het thema Samen leven gaat over gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid, in- en uitsluiting en opkomen voor een ander. In dit thema komen onderwerpen zoals samenwerken, iets voor een ander doen en moreel handelen voor.

Leerjaar 1

 • Samenwerken
 • Iets voor een ander doen

Leerjaar 2

 • Het "slechte" doen
 • Het "goede" doen


Het thema Digitale wijsheid gaat over mediawijsheid, media maken zonder andere te schaden, privacy en nieuws beoordelen. In dit thema komen onderwerpen zoals eigen mediagebruik, online omgangsvormen, gevolgen van nepnieuws en trollenlegers voor.

Leerjaar 1

 • Mijn eigen gebruik
 • Online omgangsvormen

Leerjaar 2

 • Nepnieuws
 • Trollenlegers


Het thema Wereldburgers gaat over migratie, uitwisseling, verdelingsvraagstukken en productieketens. In dit thema komen onderwerpen zoals de prijs van kleding, de invloed van muziek en film en grote vraagstukken in de wereld voor.

Leerjaar 1

 • De prijs van kleding
 • Muziek en film

Leerjaar 2

 • Migratie
 • Werelddoelen


Het thema Tech for good gaat over de manier hoe we technologie op een positieve manier kunnen inzetten om de wereld een beetje beter te maken. In dit thema komen onderwerpen zoals nieuwe technologieën, techtwijfels en kunstmatige intelligentie voor.

Leerjaar 1

 • Nieuwe technologieën
 • Techtwijfels

Leerjaar 2

 • ChatGPT
 • De schuld van de zelfrijdende auto


Het thema Duurzaamheid gaat over het streven naar een evenwichtige en langdurige relatie tussen mens, milieu en economie. In dit thema komen onderwerpen zoals waarden en belangen, een gezonde planeet en duurzame keuzes voor.

Leerjaar 1

 • Een goede actie: plastic rapen
 • Een duurzame wijk

Leerjaar 2

 • Duurzaam reizen
 • Klimaatverandering


Het thema Gezonde maatschappij gaat over gezondheid en zorg in de maatschappij en het spanningsveld tussen individuele keuzes en collectieve belangen. In dit thema komen onderwerpen zoals gezond leven, de gezondheidszorg en pandemieën voor.

Leerjaar 1

 • Gezond leven
 • Bewegen

Leerjaar 2

 • Wie heeft voorrang?
 • Uitbarsting, pandemie


Kies de begeleiding die past bij jullie wensen

Snelle start

0
1

Voor zelfstartende teams.

 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Jaarlijkse evaluatie

€295,- per jaar*

€295,- per jaar*

Basis

0
2

Voor teams die doelgericht werken aan de implementatie van burgerschapslesmateriaal bij leerlingen.

 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Advies over planning: Methodisch en thematisch
 • Vervolg training naar behoefte van team
 • Jaarlijkse evaluatie

€1500,- per jaar*

€1500,- per jaar*

Compleet

0
3

Voor teams die doelgericht werken aan de implementatie van burgerschapslesmateriaal bij leerlingen en docenten.

 • Visiespel om visie van team vorm te geven en op te stellen
 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Advies over planning: Methodisch en thematisch
 • Vervolg training naar behoefte van team
 • Jaarlijkse evaluatie

€2300,- per jaar*

€2300,- per jaar*
*Voor teams tot maximaal 20 docenten. Grotere teams? Vraag een prijs op maat aan.
Probeer nu uit!

Docenten en partners aan het woord

No items found.

Veelgestelde vragen

Wat is burgerschap?

Burgerschapsonderwijs richt zich op twee perspectieven: 'vormen van de samenleving' en 'voegen in de samenleving'. Vormen van de samenleving gaat over het actief deelnemen aan en beïnvloeden van de maatschappij, terwijl 'voegen in de samenleving' draait om het begrijpen en naleven van bestaande regels en normen.

Ben ik als school verplicht om aan burgerschap te werken?

Ja, als school ben je wettelijk verplicht om aandacht te besteden aan actief burgerschap en sociale cohesie. Ook is het belangrijk om op een samenhangende en doelgerichte manier met burgerschap aan de slag te gaan. Sinds 6 maart zijn er kerndoelen door het SLO gepresenteerd voor burgerschap. De overheid laat het aan de scholen zelf hoe ze burgerschap vormgeven op school.

Dekt jullie programma de doelen vanuit de overheid?

Ja, de thema's en lessen die we ontwikkelen sluiten aan op de bouwstenen van het leergebied burgerschap. We staan daarnaast in contact met SLO over de kerndoelenontwikkeling voor burgerschap.

Kunnen jullie ook helpen met de implementatie van burgerschap?

Ja, we bieden een totaaloplossing voor burgerschap. Dat betekent dat we scholen, naast ons lesmateriaal, ook helpen met het vormen van een visie, klein starten en het goed implementeren van het lesmateriaal.

Wie werken er bij Schoolblocks?

We hebben een divers team dat bestaat uit onderwijskundigen, docenten, vormgevers, developers, trainers, specialisten en adviseurs.

Kunnen de lessen vakoverstijgend worden ingezet?

Ja, dat kan. Elke les heeft één of twee opties om de les in een bestaand vak onder te brengen. In de docentenhandleiding is het document vakintegratie toegevoegd waarin dit wordt uitgelegd.

Kan ik Schoolblocks Burgerschap gratis uitproberen?

Ja dat kan zeker. Onderaan de pagina kun je een demo aanvragen. Als je dit hebt gedaan, nemen we contact met je op en kun je ons lesmateriaal gratis uitproberen. :)

Prijzen

1-jarig contract burgerschap vo kost €15 per leerling per jaar.

2-jarig contract burgerschap vo kost €13,50 per leerling per jaar.

3-jarig contract burgerschap vo kost €12 per leerling per jaar.