Visie burgerschap

De vernieuwde burgerschapsopdracht vereist een heldere visie van de school op burgerschap. Die visie vormt de basis voor het in samenhang en doelgericht werken aan burgerschapsonderwijs. Op basis van de visie worden leerdoelen opgesteld, de keuze voor een aanpak en onderwijsaanbod bepaald.

Maar hoe ontwikkel je een gedragen visie op burgerschap?

Visie burgerschap ontwikkelen

Voor het ontwikkelen van een visie op burgerschap inventariseer je eerst of en hoe de visie op burgerschap is geformuleerd. Binnen de visie op burgerschap is het belangrijk om te toetsen of die visie in voldoende mate is afgestemd op de visie op leren (onderwijsvisie) van de school. Stel ook de vraag of die visie een relatie legt met de wettelijke burgerschapsopdracht:

 • het nadrukkelijk en expliciet bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat (wetsartikel a);
 • de sociale en maatschappelijke competenties die leerlingen nodig hebben om te functioneren in een pluriforme democratische samenleving (wetsartikel b);
 • aandacht schenken aan kennis van soorten van diversiteit op het niveau van groepen en individuen en hoe zij respect daarvoor bevordert (wetsartikel c);
 • fungeren als oefenplaats voor burgerschap

Maar wat als je bij de inventarisatie erachter komt dat er nog geen visie is op burgerschap?

De basis voor een visie op burgerschap

Een visie op burgerschap hoeft niet gelijk perfect te zijn. Burgerschap is een abstract begrip waarin de visie van tijd tot tijd aangescherpt of aangepast zal worden.

Eidhof legt in zijn handboek burgerschapsonderwijs drie routes naar een visie op burgerschap voor.

Route 1: van samenlevingsideaal naar goed burgerschap

Stap 1: De ideale samenleving ziet er zo uit...

Stap 2: De leerling moet als burger dus dit kunnen...

Route 2: Van problemen in de huidige samenleving naar goed burgerschap

Stap 1: De huidige maatschappij kent de volgende uitdagingen..

Stap 2: De leerling moet als burger dus dit kunnen...

Route 3: Van een beeld over mensen naar een passende samenleving

Stap 1: Mensen zijn...

Stap 2: De ideale samenleving ziet er daarom zo uit...

Stap 3: De leerling moet als burger dus dit kunnen...

Bovenstaande routes kunnen helpen om tot een visie te komen, maar daarmee heb je nog geen visie geformuleerd. In de formulering van een visie hoeft nog niet gedetailleerd neergezet te worden hoe het burgerschapsonderwijs precies vormgegeven wordt. Tegelijkertijd kan het geen kwaad om ook alvast over uitgangspunten van het onderwijs zelf na te denken.

No items found.

Visiespel burgerschap

Heb je nog geen visie voor burgerschap geformuleerd en wil je hier een start mee maken? Met behulp van ons visiespel voor burgerschap ga je met je team aan de slag om een gedragen onderwijsvisie op burgerschap te ontwikkelen. Begeleid door het spel en één van onze spelleiders ga je interactief aan de slag met verschillende onderwerpen die belangrijk zijn voor het vormen van de onderwijsvisie voor burgerschap.

Vraagstukken die o.a. behandeld worden:

 • Wat verstaan we wel en niet onder burgerschap
 • Waartoe willen we onze leerlingen toerusten
 • De koppeling tussen de visie op leren van de school en burgerschap
 • De wettelijke eisen van burgerschap

Opbrengsten visiespel burgerschap

 1. Bewust nadenken met collega’s over communicatie, vaardigheden, didactiek en eigenaarschap.
 2. Samen komen tot keuzes en prioriteiten.
 3. Een gedegen visie op burgerschap
 4. Een persoonlijke rapportage van het visiespel.
Bekijk meer over het visiespel burgerschap

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je burgerschap effectief kan inzetten of zou je ons lesmateriaal eens willen inzien? Vraag dan vrijblijvend een demo aan hieronder en wij nemen contact met je op.

Vraag een gratis demo aan