Wat is actief historisch denken?

Actief historisch denken draait om het betrekken van leerlingen bij de les en ze uit te dagen om historisch te redeneren. Het doel is om de informatie beter te laten beklijven. 

De geschiedenis van actief historisch denken

Actief historisch denken is een methode die in 2004 is geïntroduceerd door vakdidactici aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. Zij lieten zich inspireren op Thinking Through History van David Leat en Peter Fisher.

Meer dan 80 verschillende werkvormen

Er zijn meer dan 80 verschillende werkvormen die er op zijn gericht om leerlingen op een actieve manier te betrekken bij de les en hen uit te dagen om historisch te denken.

Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Verboden te zeggen - Besef van begrippen
    Leerlingen werken in tweetallen en krijgen beide een overzicht van begrippen die ze aan de ander moeten uitleggen. Op het overzicht van begrippen staan woorden die ze niet mogen gebruiken bij het uitleggen van het begrip.
  • Beelden om te onthouden - Analyse
    Leerlingen kijken in groepjes kort naar een afbeelding. Deze afbeelding moeten ze als groep vervolgens natekenen en hier vragen over beantwoorden.
  • Levenslijn - Standplaatsgebondenheid, in de tijd plaatsen en perspectieven
    Leerlingen verplaatsen zich in historische personages en proberen vanuit verschillende perspectieven een mening te formuleren over historische gebeurtenissen. Hierdoor ontstaat een levenslijn.

No items found.

ADH centraal in Schoolblocks geschiedenis

Samen met Barbaareducatie hebben we een geschiedenismethode ontwikkeld voor de onderbouw van het VMBO en Havo/VWO. In de methode staat actief historisch denken centraal en vind je vele werkvormen om je leerlingen actief bij de les te betrekken en uit te dagen om historisch te denken.

Meer informatie over actief historisch denken of onze methode bekijken?

Probeer gratis uit