Back to School: elkaar (weer) ontmoeten

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur en dit betekent dat er weer veel op je afkomt. Je stelt als docent nieuwe doelen, maakt kennis met nieuwe klassen en bereidt je voor op de eerste lessen. Een goede start van het schooljaar is belangrijk voor een succesvol jaar, zowel voor jou als voor de leerlingen. In deze blog geven we je een aantal praktische tips om het schooljaar energiek en inspirerend te beginnen met jouw (mentor)klas!

Wat maakt de start van het schooljaar zo belangrijk met je (mentor)klas?

De eerste weken van het schooljaar zijn bepalend voor de sfeer en het leerklimaat in de klas. In het voortgezet onderwijs, waar leerlingen vaak te maken hebben met verschillende docenten en vakken, is een goede introductie essentieel. Het helpt leerlingen zich welkom en op hun gemak te voelen, wat bijdraagt aan hun motivatie en betrokkenheid gedurende de rest van het jaar. Daarnaast biedt het jou als mentor de kans om een band op te bouwen met je leerlingen en een positieve toon te zetten voor de rest van het jaar.

Praktische tips voor de start van het schooljaar

Een goede start van het schooljaar vraagt om creatieve en betekenisvolle activiteiten. Hieronder lees je een aantal mogelijkheden die je makkelijk kunt toepassen in jouw les:

  • Klascontract: Laat leerlingen samen een klascontract opstellen met regels en afspraken die zij belangrijk vinden. Je kan ervoor kiezen om elke leerlingen het contract te laten ondertekenen. Dit bevordert een gevoel van verantwoordelijkheid en onderlinge respect.
  • Kennismaking: stel jezelf voor door een interactieve quiz over jezelf te maken. Je kunt er ook voor kiezen om elke leerling één quizvraag in te laten sturen over zichzelf. Op deze manier leren de leerlingen elkaar en jou kennen.  
  • Visieboard: Laat leerlingen een visieboard maken waarop zij hun doelen en dromen voor het komende jaar visualiseren. Dit kan met knipsels uit tijdschriften, tekeningen en teksten. Het helpt leerlingen hun ambities te concretiseren en motiveert hen om eraan te werken.
  • (Mentor)gesprekken: Plan in de eerste weken korte individuele gesprekken met je leerlingen. Dit geeft hen de kans om hun zorgen en verwachtingen te delen en helpt jou om een beter beeld te krijgen van hun behoeften en persoonlijkheden. Ben je geen mentor? Probeer dan in de eerste paar lessen steeds een paar leerlingen individueel te spreken of in een klein groepje. 
  • Vakantiegevoel: houd het vakantiegevoel vast door het vak dat je geeft in de eerste lessen te verbinden aan het thema: vakantie. Ben je muziekdocent? Bespreek dan bijvoorbeeld welke vakantiehit dit jaar populair was onder de klas. Aan het einde van de les kun je het lied ook klassikaal met elkaar luisteren. Ben je geschiedenisdocent? Bespreek dan bijvoorbeeld de verschillen tussen hoe mensen vroeger en nu op vakantie gingen. 
  • Gezamenlijk ontbijt of lunch: Organiseer een ontbijt of lunch waarbij elke leerling iets meeneemt. Dit creëert een informele setting waarin leerlingen elkaar en jou beter kunnen leren kennen.

Schoolblocks Back to school quiz

Naast de praktische tips hebben we ook een quiz gemaakt om het schooljaar goed in te luiden. Kies de bijpassende quiz hieronder:

Schoolblocks Back to School Quiz vo 2023 (2024 volgt snel)

Schoolblocks Back to School Quiz pro 2023 (2024 volgt snel)

Schoolblocks Back to School Quiz po 2023 (2024 volgt snel)

We hopen dat je met deze praktische tips en de quiz aan de slag kunt, zodat je een onvergetelijke en positieve start van het schooljaar organiseert voor jouw klas! Succes!

No items found.
No items found.
No items found.