Tekst

Digitale geletterdheid

Met de digitale geletterdheid leerlijn van Schoolblocks stoom je jouw leerlingen klaar voor de digitale maatschappij van nu en de toekomst. Leerlingen die zelfstandig en creatief kunnen werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft: dat is waar digitale geletterdheid over gaat.

De voordelen

Interactief

Met onze lessen digitale geletterdheid creëer je echt interactie met je leerlingen. Onze methode staat in LessonUp en stelt je in staat om elke leerling te activeren, kritisch na te laten denken en zijn/haar eigen mening te laten vormen.

Methodisch of thematisch

Je kunt zelf bepalen of je methodisch of thematisch wilt werken en met welke module je start. Je kunt zelf lessen aanpassen door vragen toe te voegen, weg te halen of extra theorie toe te voegen. Zo heb je altijd eigenaarschap.

Klassikaal en zelfstandig

Je kunt lessen en lesmodules volledig zelfstandig laten doorlopen door leerlingen en/of juist klassikaal doorlopen. Ook kun je gemakkelijk differentiëren in lesstof en thema’s.

Realtime voortgang

Je ziet realtime waar leerlingen zijn, wat ze lastig vinden en waar je ze kunt helpen.

Thema's

In het thema ICT basisvaardigheden leren leerlingen om veilig en bewust te starten met ICT! Het gaat hier om vaardigheden die nodig zijn om met computers om te gaan. We behandelen de mogelijkheden en beperkingen van digitale technologie. ICT basisvaardigheden vormen het fundament voor de andere onderdelen van digitale geletterdheid.

Bij het onderwerp computational thinking wordt er ingegaan op het samenspel tussen mens en computer. Leerlingen zullen spelenderwijs ontdekken hoe computers werken en meer leren over computertalen. Leerlingen gaan ontdekken wat patronen zijn en zullen leren dat duidelijke instructies essentieel zijn bij het ‘spreken’ van een computertaal. Er wordt inzichtelijk gemaakt dat grote taken moeten worden opgedeeld in kleine stapjes die computers begrijpen. Er zijn werkvormen gekozen die goed inspelen op de belevingswereld van de leerlingen. Zo gaan leerlingen bijvoorbeeld hun eigen game ontwerpen.

Wijs omgaan met (online media) is een thema, dat met de groei van het aantal online media platformen en het gebruik hiervan, steeds relevanter is geworden. Bij de modules omtrent dit onderwerp wordt ingegaan op kennis, vaardigheden en mentaliteit die nodig zijn om bewust, kritisch en actief om te gaan met digitale media. Er wordt geleerd welke soorten media aanwezig zijn en wat de (originele) functie van de media is. Leerlingen zullen door middel van actieve werkvormen ontdekken wat de invloed van media kan zijn. Hiernaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan reflecteren op het eigen mediagebruik van de leerlingen. Het doel hiervan is het creëren van bewustwording over het eigen mediagebruik en inzicht te geven in de voor en nadelen van (social)mediagebruik.

Het onderwerp informatievaardigheden gaat in op het onderzoeksproces van leerlingen en is gericht op het zoeken, vinden en delen van informatie. In dit onderzoeksproces staat het Big 6 model centraal. Het Big 6 model bestaat uit de volgende fasen; informatieprobleem formuleren, zoekstrategie bepalen, verwerven en selecteren van informatie, verwerken van informatie, presenteren van informatie en evalueren en beoordelen. Het kritisch leren kijken naar informatie en informatiebronnen speelt een grote rol bij dit onderwerp. De verschillende fases van het Big 6 model komen terug in speelse lesmodules en werkvormen zoals het oplossen van een kunstroof.

Het laatste onderwerp design is een pijler die niet is opgenomen in de leerdoelen van het SLO, maar die wij toch erg belangrijk vinden. Organisatie zijn namelijk steeds meer op zoek naar mensen die content pakkend en creatief kunnen overbrengen. In de lesmodules gaan de leerlingen aan de slag met online tools waarmee ze hun design skills verder kunnen ontwikkelen. Denk aan het editen van video's, het maken van een stopmotion video of het ontwerpen van een poster. We merken dat de leerlingen tijdens deze modules erg goed hun creativiteit kwijt kunnen.

Zo helpen we je om digitale geletterdheid echt te integreren in je onderwijs

Snelle start

0
1

Voor zelfstartende teams.

 • (Online) opstarttraining
 • Advies over voorbeeld jaarplanning: Methodisch en thematisch
 • Jaarlijkse evaluatie

€295,- per jaar*

Basis

0
2

Voor teams die doelgericht werken aan de implementatie van digitale vaardigheden bij leerlingen.

 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Advies over planning: Methodisch en thematisch
 • Vervolgtraining naar behoefte van team
 • Jaarlijkse evaluatie

€1500,- per jaar*

Compleet

0
3

Voor teams die doelgericht werken aan de implementatie van digitale vaardigheden bij leerlingen en docenten.

 • Visie spel om visie van team vorm te geven en op te stellen
 • (Online) opstarttraining
 • Voorbeeldplanning
 • Advies over planning: Methodisch en thematisch
 • Vervolg training naar behoefte van team
 • Jaarlijkse evaluatie

€2300,- per jaar*

Docenten en partners aan het woord

Vorig schooljaar heeft de bovenbouw van de Margriet kennis gemaakt met de lessen van Schoolblocks. De kinderen en leerkrachten waren erg enthousiast! De methode is erg interactief en aantrekkelijk. Wij hopen als school een langdurige samenwerking met Schoolblocks te kunnen onderhouden.

Yvette Baai - Muijsson

Directeur O.B.S. De Margriet

Sinds vorige jaar maken we gebruik van de lessen van Schoolblocks op het gebied van digitale geletterdheid. In de lessen besteden we aandacht aan ICT-vaardigheden, design en mediawijsheid. De lessen zijn didactisch goed! Wij zijn als school erg tevreden over de samenwerking, maar belangrijker; de leerlingen zijn erg enthousiast!

Paul de Heer

Leerkracht groep 7 Professor Casimirschool Voorburg

Demo aanvragen of benieuwd naar de prijzen?

Prijzen

Digitale geletterdheid kost €750 per school per jaar.