Mentorlessen

In het voortgezet onderwijs spelen mentorlessen of coachlessen een belangrijke rol in het begeleiden en vormgeven van de ontwikkeling van leerlingen. De mentorles is niet zomaar een onderdeel van het curriculum; het mentoraat kan leerlingen onder andere helpen met hun persoonlijke groei, omgang met anderen en hun zelfvertrouwen. In dit artikel duiken we dieper in op de waarde van mentorlessen en hoe de mentorlessen op een effectieve en veilige manier kunnen worden vormgegeven voor de leerlingen.

De kern van mentorlessen

Tijdens de mentorlessen bespreek je met jouw klas de gang van zaken op school. Je staat stil bij de obstakels waar leerlingen mee te maken krijgen, het contact met andere docenten en het nakomen van afspraken. Daarbij heb je oog voor het groepsproces en de sfeer in de klas, waarbij je vooral wil benadrukken hoe belangrijk een positieve sfeer en een veilig klimaat zijn. Een goede en veilige omgeving vormt namelijk de basisvoorwaarde voor de groei en ontwikkeling van de leerlingen.

Waarom zijn mentorlessen belangrijk?

Persoonlijke begeleiding
Een belangrijk onderdeel van de mentorlessen is de persoonlijke begeleiding van de leerlingen. Een mentor kan het beste inschatten wat er bij de leerlingen speelt en waar ze hulp bij nodig hebben. Denk aan de mentor die ooit opmerkte dat het thuis niet zo goed ging, of die je aanmoedigde om je passie voor geschiedenis te ontdekken.

Hulp bij sociaal-emotionele rollercoaster

Voor veel leerlingen is de middelbare school een sociaal-emotionele rollercoaster. Denk aan vraagstukken zoals ‘Bij welke vriendengroep hoor ik?‘ of ‘Onzekerheid over mijn uiterlijk’. Mentorlessen bieden een ruimte om deze uitdagingen te bespreken, persoonlijke zorgen aan te pakken en het welzijn van jouw klas te bevorderen.

Sleutel tot leersucces

Naast persoonlijke ondersteuning spelen mentorlessen een sleutelrol in het behalen van leersucces van de leerlingen. Zo kan het mentoraat helpen bij het maken van een studieplanning, het stellen van doelen en het ontwikkelen van effectieve studiegewoonten.

Zelfvertrouwen en zelfbewustzijn

Mentorlessen dragen bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen en zelfbewustzijn bij leerlingen door middel van positieve feedback, aanmoediging en constructieve begeleiding. Dit is essentieel voor het ontdekken van hun sterke punten en het omarmen van uitdagingen.

Belangrijke elementen van effectieve mentorlessen

Vertrouwensrelatie

Het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen de mentor en de leerlingen is cruciaal. Dit creëert een omgeving waarin studenten zich vrij voelen om hun gedachten, zorgen en doelen te delen.

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Mentorlessen zijn het meest effectief wanneer de lessen flexibel zijn en zich aanpassen aan de veranderende behoeften van de klas. Als er gisteren een incident was tussen twee groepjes leerlingen, is het belangrijk om vandaag de mogelijkheid te hebben om hier tijdens de mentorles op in te spelen. Op deze manier blijven de mentorlessen actueel en afgestemd op de behoeften van jouw leerlingen.

Een-op-eengesprekken

Als mentor ben je verantwoordelijk voor het begeleiden van leerlingen, voor het bereiken van hun doelen en voor het zorgvuldig volgen van hun voortgang. Het voeren van een-op-eengesprekken is een fijne en veilige manier om dit te bewerkstelligen. Idealiter laat je de leerlingen van tevoren nadenken over hun doelen en vragen die jij voor hen hebt opgesteld. 

Sociale interactie

Naast de een-op-eengesprekken zijn groepsactiviteiten en sociale interacties belangrijk voor het creëren van een prettige en veilige sfeer in de klas. Activiteiten zoals groepsdiscussies, teambuilding activiteiten en samenwerkingsprojecten kunnen hierbij helpen.

Welk lesmateriaal kan er worden ingezet voor de mentorlessen?

Het belang van de mentorlessen en de daarbij behorende elementen voor effectieve mentorlessen zijn zojuist besproken. Maar hoe kun je nu praktisch aan de slag? Bij Schoolblocks hebben we drie verschillende lesmethodes ontwikkeld die kunnen worden ingezet tijdens de mentorlessen. Hieronder vind je de verschillende lesmethodes. 

Executieve functies

Deze lesmethode is ontwikkeld voor het vmbo en het havo/vwo van het voortgezet onderwijs. In deze lesmethode gaan leerlingen aan de slag met vaardigheden die zij kunnen toepassen om taken effectief uit te voeren en problemen op te lossen. Lessen omvatten onderwerpen zoals plannen, organiseren en omgaan met emoties. Het voordeel is dat de lessen voor jou als docent kant-en-klaar zijn en weinig voorbereidingstijd vereisen.

Sociaal-emotionele vaardigheden  

Ook deze lesmethode is ontwikkeld voor het vmbo en het havo/vwo van het voortgezet onderwijs. Hierin worden vaardigheden aangeleerd waardoor leerlingen meer over zichzelf leren en over de omgang met anderen. In de leerlijn worden de volgende 5 hoofdthema’s behandeld: besef van jezelf, zelfmanagement, besef van de ander, relaties hanteren en keuzes maken. 

Studievaardigheden 

In de laatste lesmethode studievaardigheden gaan leerlingen aan de slag met de vaardigheden samenwerken, presenteren en organiseren van hun drive. De leerlijn is ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en ook deze lesmethode bevat weinig voorbereidingstijd voor jou als docent.

Wil je meer weten over de rol van de mentor? Klik dan hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je met ons lesmateriaal interessante invulling geeft aan jouw mentorlessen? Vraag dan vrijblijvend een demo aan hieronder en wij nemen contact met je op.

Vraag een gratis demo aan

No items found.
No items found.
No items found.