ERK effectief gebruiken in de vreemde-talenles 

Het Europees Referentiekader voor Talen (ERK), is een systeem dat is ontwikkeld door de Raad van Europa om een gemeenschappelijke basis te creëren voor het leren en beoordelen van moderne vreemde talen in Europa. In dit artikel leggen we uit wat het ERK is, hoe het landelijk en op scholen wordt gebruikt en hoe het docenten kan helpen om de effectiviteit van hun taallessen te verbeteren. Daarnaast gaan we dieper in op spreekvaardigheid en de applicatie Taaldorp360 om spreekvaardigheid structureel in de klas te trainen.

Wat is ERK en welke niveaus zijn er?

Het ERK biedt een gedetailleerde beschrijving van taalniveaus en de vaardigheden die leerlingen moeten hebben. Elk niveau beschrijft waarin een leerling in staat zou moeten zijn in termen van lezen, schrijven, luisteren en spreken. De niveaus helpen zowel leraren als leerlingen om duidelijke doelen te stellen en voortgang te meten. Het ERK wordt ook als meetinstrument gebruikt om landelijk een referentiepunt te bieden aan het taalniveau van leerlingen.

Het ERK onderscheidt zes niveaus waarbij A1 het instapniveau is en C2 het hoogste niveau. Daarnaast is er nog een niveau voor A1 (<A1) en zijn er zogeheten plus-niveaus voor wanneer leerlingen al vaardigheden van hogere niveaus laten zien.

Bron: SLO

Voor ieder niveau zijn can-do-statements opgesteld voor de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Dit zijn de eisen van wat je moet kunnen doen (can-do) om een bepaald niveau te beheersen, bijvoorbeeld: het kunnen lezen van de ondertiteling van het nieuws (B1) of een telefonische afspraak maken met de tandarts (A2). In het document Taalprofielen 2015 staan de can-do-statements per niveau en vaardigheid opgeschreven.

No items found.

Hoe ERK effectief gebruiken?

Als docent kan je ERK vooral als hulpmiddel gebruiken om je lessen voor te bereiden en het niveau van je leerlingen te bepalen. Een aantal tips om ERK effectief in jouw lespraktijk in te zetten:

  • Leerplannen en lesdoelen: Bepaal met behulp van ERK jouw lesdoelen en doorlopende leerlijn. Door gebruik te maken van de ERK-niveaus kunnen scholen ervoor zorgen dat hun curriculum consistent is met internationale standaarden en dat leerlingen de vaardigheden ontwikkelen die nodig zijn om effectief te communiceren in een vreemde taal.
  • Toetsing en beoordeling: Het ERK biedt een kader voor de toetsing en beoordeling van taalvaardigheid. Toetsen kunnen worden ontworpen om specifieke ERK-niveaus te meten, waardoor het mogelijk is om objectief vast te stellen op welk niveau een leerling zich bevindt. Dit helpt niet alleen bij het beoordelen van voortgang, maar ook bij het identificeren van gebieden waar extra ondersteuning nodig is.
  • Differentiëren: Een van de grootste uitdagingen voor docenten in de vreemde-talenles is het omgaan met de uiteenlopende niveaus van leerlingen. Het ERK kan hierbij helpen door de leerdoelen te koppelen aan specifieke ERK-niveaus. Zo kunnen docenten lesmateriaal en activiteiten aanpassen aan de individuele behoeften van leerlingen. 

Spreekvaardigheid trainen

Voor het verbeteren van spreekvaardigheid in de klas heeft Schoolblocks Taaldorp360 ontwikkeld. Met Taaldorp360 kunnen leerlingen individueel hun spreekvaardigheid oefenen. Het online programma voorziet leerlingen van feedback over hun uitspraak waardoor ze (zonder hulp van de docent) hun uitspraak verbeteren. Voor zowel Frans, Duits als Engels zijn in totaal meer dan 200 scènes ontwikkeld, waarin leerlingen in gesprek gaan met echte mensen. De verschillende scènes zijn ingedeeld per ERK-niveau. Zo kan je als docent makkelijk differentiëren bij verschillende klassen en leerlingen door een scène te kiezen passend bij het niveau. Momenteel zijn de scènes van Taaldorp ontwikkeld voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs, in een van deze vier niveaus: A1, A2, B1 en B2. Voor meer informatie over Taaldorp360 klik je op de onderstaande knop.

Meer info over Taaldorp360

No items found.
No items found.
No items found.