Digitale geletterdheid: Nieuwe kerndoelen SLO

Op 6 maart 2024, heeft SLO de nieuwe concept kerndoelen voor digitale geletterdheid gepresenteerd. We hebben hier bij Schoolblocks met veel nieuwsgierigheid op gewacht en zijn dan ook erg blij jullie hier meer over te vertellen. Op deze pagina vertellen we wat de kerndoelen inhouden en wat dit betekent voor jou en je school.

Waarom nieuwe kerndoelen voor digitale geletterdheid?

Digitale geletterdheid was nog niet apart in de kerndoelen opgenomen. Inmiddels zijn veel scholen aan de slag gegaan met digitale geletterdheid. Het was echter niet altijd duidelijk wat de leerlingen binnen dit vakgebied zouden moeten leren. De actualisatie van de kerndoelen voor digitale geletterdheid schept duidelijkheid over wat de leerlingen moeten kennen en kunnen. Het Ministerie van OCW schreef hierover: “Juist om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een basis in digitale geletterdheid ontwikkelen, ongeacht de school waar ze naartoe gaan, is het noodzakelijk om concrete kerndoelen voor digitale geletterdheid op te stellen.”

Wat houden de nieuwe kerndoelen in?

Binnen de nieuwe conceptkerndoelen van het SLO staan drie domeinen centraal. Het gaat om ‘Praktische kennis & vaardigheden’, ‘Ontwerpen en maken’ en ‘Wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en de samenleving’. Onder deze 3 domeinen vallen in totaal 9 kerndoelen.

Elk kerndoel heeft vervolgens een doelzin. Hieronder het overzicht voor zowel het po als vo.

A) Praktische kennis en vaardigheden

 • Kerndoel 1: Digitale systemen. De leerling zet digitale systemen functioneel in.
 • Kerndoel 2: Digitale media en informatie. De leerling navigeert doelgericht in het digitale media- en informatielandschap voor het verwerven en verwerken van informatie.
 • Kerndoel 3: Veiligheid en privacy. De leerling gaat veilig om met digitale systemen, data en de privacy van zichzelf en anderen.
 • Kerndoel 4: Data. De leerling verkent het gebruik van data en dataverwerking.
 • Kerndoel 5: Artificiële intelligentie (AI). De leerling verkent hoe AI-systemen werken (po) en De leerling verkent de mogelijkheden en beperkingen van AI (vo) 

B) Ontwerpen en maken

 • Kerndoel 6: Creëren met digitale technologie. De leerling gebruikt passende strategieën bij het creëren en gebruiken van verschillende typen digitale producten. 
 • Kerndoel 7: Programmeren. De leerling programmeert een computerprogramma met behulp van computationele denkstrategieën. 

C) Wisselwerking tussen digitale technologie, digitale media, de mens en samenleving

 • Kerndoel 8: Digitale technologie, jezelf en de ander. De leerling maakt weloverwogen keuzes bij het gebruik van digitale technologie en digitale media.
 • Kerndoel 9: Digitale technologie, de samenleving en de wereld. De leerling verkent hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden (po). En: de leerling analyseert hoe digitale technologie, digitale media en de samenleving elkaar wederzijds beïnvloeden en verkent toekomstscenario’s (vo).

Verschil met de oude vier domeinen

Scholen werkten eerder met digitale geletterdheid vanuit vier domeinen: praktische ICT-vaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking. Deze vier domeinen zijn nu onderverdeeld in drie nieuwe domeinen. Op de afbeelding zie je welk domein waar terugkomt. De inhoud van de oorspronkelijke vier domeinen is nog steeds bruikbaar. Evenals de reeds ontwikkelde en/of gebruikte materialen.

Wat betekent dit voor jouw school?

Waar digitale geletterdheid tot voor kort werd gezien als een vrijblijvend vakgebied, is het nu tijd om op een doelmatige en samenhangende manier te gaan werken aan digitale geletterdheid. Zoals Kennisnet mooi heeft verwoord: “Digitale geletterdheid: een korte bijscholing of projectweek volstaat niet meer.” Betekent dit dan dat ik vanaf morgen elke week aan digitale geletterdheid moet werken? Uiteindelijk wel, maar wij raden scholen aan om stapsgewijs te werk te gaan. Begin klein en bouw het vakgebied digitale geletterdheid op school steeds verder uit.

Aan de slag met digitale geletterdheid

Nu vraag jij je misschien af hoe nu verder? Bij Schoolblocks helpen we meer dan 60 scholen met uiteenlopende vraagstukken omtrent digitale geletterdheid. 

 • Visiespel: Scholen die nog in een vroeg stadium zitten, helpen we met ons visiespel digitale geletterdheid. Om een gedegen en gedragen visie te ontwikkelen binnen de school. 
 • Projectweken digitale geletterdheid: Scholen die praktisch aan de slag willen gaan met de leerlingen en hun docenten willen ontzorgen, helpen we met onze projectweken digitale geletterdheid. De projectweken worden verzorgd door onze docenten en kunnen een goede kickstart geven voordat je structureel met lesmateriaal aan de slag gaat.
 • Lesmateriaal: Wanneer de visie staat en je op zoek bent om structureel aan de slag te gaan met digitale geletterdheid, kunnen we je goed helpen met ons kant-en-klare lesmateriaal. Dit is ontwikkeld voor het primair onderwijs, praktijkonderwijs en voortgezet onderwijs.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je digitale geletterdheid effectief kan inzetten of zou je ons lesmateriaal eens willen inzien? Vraag dan vrijblijvend een demo aan hieronder en wij nemen contact met je op.

Vraag een gratis demo aan

No items found.
No items found.
No items found.