Nieuwe kerndoelen burgerschap SLO

Op 6 maart 2024 presenteerde SLO de nieuwe conceptkerndoelen voor burgerschap. We keken hier bij Schoolblocks met veel nieuwsgierigheid naar uit. Op deze pagina vertellen we wat de kerndoelen inhouden en wat dit betekent voor jou en je school.

Waarom nieuwe kerndoelen voor burgerschap?

Sinds 2021 is er een wet van kracht voor burgerschap. Volgens deze wet moeten scholen burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Veel scholen zijn al een tijdje bezig met burgerschap, maar tot nu toe waren er nog geen officiële kerndoelen. Hierdoor was niet altijd duidelijk wat het vak precies inhoudt en hoe je dit als school goed vormgeeft. Daarom zijn er nieuwe kerndoelen ontwikkeld voor burgerschap voor het primair onderwijs, de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Wat houden de nieuwe kerndoelen in?

De kerndoelen voor burgerschap zijn opgedeeld in 3 domeinen: 

  1. Schoolcultuur
  2. Samenleving en democratie
  3. Maatschappelijke vraagstukken

Onder de 3 domeinen vallen 6 kerndoelen. Elk kerndoel heeft een doelzin.

1. Schoolcultuur

Kerndoel 1: Schoolcultuur - De school zorgt voor een democratische cultuur.

2. Samenleving en democratie

Kerndoel 2: Diversiteit - De leerling handelt respectvol vanuit kennis over een diverse samenleving.

Kerndoel 3: Democratische waarden - De leerling geeft aan hoe diens handelen verbonden is met democratische waarden.

Kerndoel 4: Maatschappelijke betrokkenheid - De leerling verkent verschillende mogelijkheden om bij te dragen aan de samenleving.

Kerndoel 5: Democratische betrokkenheid - De leerling verkent hoe die democratisch handelen in dagelijkse situaties kan vormgeven.

3. Maatschappelijke vraagstukken

Kerndoel 6: De leerling weegt af welke mogelijkheden die heeft om ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken te handelen.

Verder is goed te vermelden dat het eerste kerndoel een aanbodsdoel is, dat de randvoorwaarden schetst voor een democratische cultuur op school. De kerndoelen 2 tot en met 6 zijn gericht op kennis, vaardigheden en handelen van de leerling. De doelen over samenleving en democratie zijn gericht op diversiteit, democratische waarden en maatschappelijke en democratische betrokkenheid. Bij het doel maatschappelijke vraagstukken kunnen kennis en vaardigheden worden ingezet om vraagstukken te begrijpen en eigen meningen, ideeën en opties te bedenken.

Wat betekent dit voor jouw school?

Structureel en op een doelmatige manier aan de slag gaan met burgerschap, was al vastgelegd in de wet. Daarin verandert niks. Met de komst van de nieuwe kerndoelen is wel meer duidelijkheid geschept over wat leerlingen moeten leren voor het vakgebied burgerschap. Als school kun je zelf kiezen hoe de kerndoelen van burgerschap een plek krijgen in het onderwijs.

Aan de slag met burgerschap

Bij Schoolblocks helpen we meer dan 50 scholen met uiteenlopende vraagstukken omtrent burgerschap. Zie hieronder hoe we bij jou op school kunnen helpen met burgerschap.

  • Visiespel: Scholen die nog in een vroeg stadium zitten, helpen we met ons visiespel burgerschap. Het visiespel is gemaakt om een gedegen en gedragen visie te ontwikkelen binnen de school.

  • Projectweken burgerschap: Scholen die praktisch aan de slag willen gaan met de leerlingen en hun docenten willen ontzorgen, helpen we met onze projectweken burgerschap. De projectweken worden verzorgd door onze docenten en kunnen een goede kickstart zijn, voor je structureel met lesmateriaal aan de slag gaat. Voor klas 1 tot en met 4 hebben we het project: bouw je eigen land en voor de bovenbouw van havo/vwo hebben we het project: bouw je eigen Europa.

  • Lesmateriaal: Wanneer de visie staat en je op zoek bent om structureel aan de slag te gaan met burgerschap, kunnen we je goed helpen met ons kant-en-klare lesmateriaal dat aansluit op de nieuwe kerndoelen. Het lesmateriaal is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs en het praktijkonderwijs.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je burgerschap effectief kan inzetten of zou je ons lesmateriaal eens willen inzien? Vraag dan vrijblijvend een demo aan hieronder en wij nemen contact met je op.

Vraag een gratis demo aan

No items found.
No items found.
No items found.