Wat is digitale geletterdheid?

Leerlingen groeien op in een digitale wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt. Het is daarom van vitaal belang dat we leerlingen vaardigheden bijbrengen om op een verantwoorde manier om te gaan met de digitale wereld.

Digitale geletterdheid draait om leerlingen zelfstandig en creatief te kunnen laten werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft.

Digitale geletterdheid bestaat uit 4 onderdelen

  1. Praktische ICT-vaardigheden: de concrete technische bekwaamheden die individuen in staat stellen om effectief met informatietechnologie om te gaan, zoals het gebruik van softwareapplicaties, besturingssystemen, en digitale communicatiemiddelen. Deze vaardigheden omvatten onder meer het begrip van softwaretoepassingen, het beheer van digitale bestanden en het navigeren door technologische interfaces.
  2. Mediawijsheid: het vermogen om kritisch en verantwoordelijk met media om te gaan, waarbij individuen vaardigheden ontwikkelen om informatie te evalueren, digitale bronnen effectief te gebruiken en bewuste keuzes te maken in de moderne mediamaatschappij. Het omvat het begrijpen van de rol van media, het kritisch beoordelen van informatie en het actief deelnemen aan digitale communicatie.
  3. Digitale informatievaardigheden: het vermogen om effectief digitale informatie te zoeken, evalueren, selecteren en gebruiken. Het omvat het kritisch beoordelen van online bronnen, het begrijpen van digitale zoekstrategieën en het toepassen van technologische tools om relevante en betrouwbare informatie te verkrijgen.
  4. Computational thinking: een probleemoplossende benadering waarbij complexe problemen worden opgedeeld in kleinere, behapbare delen, en waarbij algoritmen en patronen worden gebruikt om gestructureerde oplossingen te ontwerpen en implementeren. Het gaat om het toepassen van computationele concepten, zoals logica en sequencing, om op een systematische wijze problemen te analyseren en op te lossen.

Digitale geletterdheid: vast onderdeel van het curriculum

Digitale geletterdheid wordt zo goed als zeker een vast onderdeel van het curriculum. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is op dit moment bezig met de kerndoelen voor digitale geletterdheid te ontwikkelen. Het advies is om niet te wachten tot de kerndoelen klaar zijn geeft Kennisnet aan.

Dat vooruitzicht noodzaakt scholen tot een volgende stap in het implementeren van digitale geletterdheid. Dit betekent dat scholen langzaam de switch moeten gaan maken van ad hoc oplossingen zoals een projectweek of een nascholingsdag voor docenten, naar een structurele inbedding van digitale geletterdheid. Maar hoe doe je dat?

Werkwijze Schoolblocks digitale geletterdheid

Vanuit 4 fases hebben we een totaaloplossing voor digitale geletterdheid ontwikkeld.

Fase 1: Visie vormen:
In deze fase vorm je een visie op het gebied van digitale geletterdheid. We hebben hiervoor een vizierspel ontwikkeld.

Fase 2: Inventariseren en klein beginnen
Wat doen we al aan de digitale geletterdheid en waar leg je de nadruk in deze fase op? We helpen je om dit concreet te maken en vervolgens om klein te starten.

Fase 3: Structureel inbedden
In deze fase kijk je hoe je digitale geletterdheid structureel in je curriculum gaat aanbieden. We hebben een volledige leerlijn ontwikkeld die je kan volgen of eigen kan maken. We helpen je ook met de implementatie van de leerlijn.

Fase 4: Verdiepen
In de verdiepende fase evalueer je de leerlijn en pas je aan waar nodig. We hebben verschillende verdiepende modules/masterclasses voor zowel leerlingen als docenten.


De lestmetodes digitale geletterdheid hebben we ontwikkeld voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over het implementeren van digitale geletterdheid of doorlopende leerlijn bekijken?

Probeer gratis uit

No items found.
No items found.
No items found.