Wat is digitale geletterdheid?

Leerlingen groeien op in een digitale wereld waarin technologie een steeds grotere rol speelt. Het is daarom van vitaal belang dat we leerlingen vaardigheden bijbrengen om op een verantwoorde manier om te gaan met de digitale wereld.

Digitale geletterdheid draait om leerlingen zelfstandig en creatief te kunnen laten werken met de enorme rijkdom en uitdagingen die de digitale wereld ze te bieden heeft.

Digitale geletterdheid bestaat uit 4 onderdelen

  1. Praktische ICT-vaardigheden: kunnen omgaan met praktische ICT applicaties zoals Google en/of Microsoft applicaties, maar ook het begrijpen van de werking van computers en netwerken.
  2. Mediawijsheid: bewust en kritisch omgaan met media, zonder daarbij anderen te schaden.
  3. Digitale informatievaardigheden: digitale informatie zoeken, vinden, beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid en vervolgens verwerken.
  4. Computational thinking: een probleem zo formuleren dat het vervolgens mogelijk is om het met computertechnologie op te lossen.

Vast onderdeel van het curriculum

Digitale geletterdheid wordt zo goed als zeker een vast onderdeel van het curriculum. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) is op dit moment bezig met de kerndoelen voor digitale geletterdheid te ontwikkelen. Het advies is om niet te wachten tot de kerndoelen klaar zijn (bron: Kennisnet).

Dat vooruitzicht noodzaakt scholen tot een volgende stap in het implementeren van digitale geletterdheid. Dit betekent dat scholen langzaam de switch moeten gaan maken van ad hoc oplossingen zoals een projectweek of een nascholingsdag voor docenten, naar een structurele inbedding van digitale geletterdheid. Maar hoe doe je dat?

Werkwijze Schoolblocks digitale geletterdheid

Vanuit 4 fases hebben we een totaaloplossing voor digitale geletterdheid ontwikkeld.

Fase 1: Visie vormen:
In deze fase vorm je een visie op het gebied van digitale geletterdheid. We hebben hiervoor een vizierspel ontwikkeld.

Fase 2: Inventariseren en klein beginnen
Wat doen we al aan de digitale geletterdheid en waar leg je de nadruk in deze fase op? We helpen je om dit concreet te maken en vervolgens om klein te starten.

Fase 3: Structureel inbedden
In deze fase kijk je hoe je digitale geletterdheid structureel in je curriculum gaat aanbieden. We hebben een volledige leerlijn ontwikkeld die je kan volgen of eigen kan maken. We helpen je ook met de implementatie van de leerlijn.

Fase 4: Verdiepen
In de verdiepende fase evalueer je de leerlijn en pas je aan waar nodig. We hebben verschillende verdiepende modules/masterclasses voor zowel leerlingen als docenten.

Meer informatie over het implementeren van DG of doorlopende leerlijn bekijken?

Probeer gratis uit

No items found.
No items found.
No items found.