Wat zijn praktische ICT-vaardigheden?

Leerlingen die aan je vragen: ‘Hoe moet ik een opdracht in Teams of Classroom inleveren?’ of een mail die helemaal in het onderwerp is geschreven en geen aanhef heeft. Leerlingen zijn misschien swipevaardig, maar dat betekent niet dat ze ICT-basisvaardig zijn.

ICT-basisvaardigheden of praktische ICT-vaardigheden betekenen dat leerlingen kunnen omgaan met praktische ICT-applicaties zoals Google en/of Microsoft-applicaties, maar ook het begrijpen van de werking van computers en netwerken.

ICT-basisvaardigheden: onderdeel van digitale geletterdheid

Praktische ICT-vaardigheden zijn een onderdeel van digitale geletterdheid. SLO benoemt vier onderdelen die belangrijk zijn voor leerlingen om digitaal vaardig te worden:

 1. Praktische ICT-vaardigheden
 2. Mediawijsheid
 3. Digitale informatievaardigheden
 4. Computational thinking

Deze vier onderdelen maken deel uit van de 21e eeuwse vaardigheden.

Onderdelen praktische ICT-vaardigheden

Onder praktische ICT-vaardigheden vallen de volgende zaken:

 • Werken met digitale apparaten
 • Apps en software gebruiken
 • Functioneel gebruiken van apps voor browsen op internet, communiceren en samenwerken
 • Functioneel gebruiken van apps voor werken met tekst, presentaties, spreadsheets, video, audio en tekeningen
 • Aandacht voor welzijn bij het gebruik van digitale apparaten
 • Impact van digitale technologie
 • Gebruik van digitale technologie in de maatschappij

Praktisch aan de slag

Om praktisch aan de slag te gaan met ICT-vaardigheden en digitale geletterdheid hebben we lesmateriaal ontwikkeld om structureel met praktische ICT-vaardigheden aan de slag te gaan. Het lesmateriaal is gebaseerd op de doelen van het SLO.

In onze leerlijn digitale geletterdheid leren leerlingen zelfstandig en gestructureerd met de belangrijkste applicaties op school te werken. Elke les heeft een praktische insteek en kan zowel klassikaal als zelfstandig doorlopen worden. 

Aan het einde van de leerlijn kunnen leerlingen op twee niveaus een Google of Office examen afleggen en zo het certificaat Schoolblocks Google basisvaardig level 1 en 2 of Office basisvaardig level 1 en 2 ontvangen.

No items found.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je praktische ICT-vaardigheden toepast met digitale geletterdheid? Vraag dan vrijblijvend een demo aan hieronder en wij nemen contact met je op.

Vraag en gratis demo aan
No items found.