Wat zijn digitale informatievaardigheden?

Digitale informatievaardigheden betekent digitale informatie zoeken, vinden, beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid en vervolgens verwerken, evalueren en presenteren.

Digitale informatievaardigheden onderdeel van digitale geletterdheid

Digitale informatievaardigheden zijn een onderdeel van digitale geletterdheid. SLO benoemt vier onderdelen die belangrijk zijn voor leerlingen om digitaal vaardig te worden:

  1. Praktische ICT-vaardigheden
  2. Mediawijsheid
  3. Digitale informatievaardigheden
  4. Computational thinking

In onze lestmethode digitale geletterdheid voor zowel het primair onderwijs als het voortgezet onderwijs

Onderdelen digitale informatievaardigheden

Onder digitale informatievaardigheden vallen de volgende zaken:

  • Een informatievraag formuleren vanuit een informatiebehoefte
  • Zoekterm(en), een geschikte zoekstrategie en geschikte digitale bronnen bepalen voor het verkrijgen van relevante informatie
  • Digitale informatie verzamelen en selecteren
  • Digitale informatie verwerken en evalueren
  • Digitale informatie presenteren

Praktisch aan de slag met digitale informatievaardigheden

Om praktisch aan de slag te gaan met digitale informatievaardigheden en digitale geletterdheid hebben we lesmateriaal ontwikkeld om structureel met digitale informatievaardigheden aan de slag te gaan. Het lesmateriaal is gebaseerd op de doelen van het SLO.

In de leerlijn maken leerlingen kennis met het Big 6 model, leren ze online zoeken en gaan ze praktisch aan de slag met digitale informatievaardigheden door het bouwen van een website in Google Sites of Microsoft Sway.

No items found.

Ben je benieuwd en wil je het lesmateriaal digitale geletterdheid uitproberen? 

Gratis demo lesmateriaal
No items found.