Wat is mediawijsheid?

Als docenten hebben we allemaal te maken met een toenemend gebruik van media in het onderwijs. Van online leeromgevingen tot sociale media en andere digitale platforms, media spelen een belangrijke rol in ons leven en het leven van onze leerlingen. 

Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze leerlingen op een verantwoorde manier omgaan met media? Het antwoord is mediawijsheid.

Mediawijsheid is een term die verwijst naar het vermogen om bewust en kritisch om te gaan met media, zonder daarbij anderen te schaden. Het is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen om te ontwikkelen, aangezien ze dagelijks worden blootgesteld aan een overvloed aan informatie en verschillende media. 

Mediawijsheid: onderdeel van digitale geletterdheid

Mediawijsheid is een onderdeel van digitale geletterdheid. SLO benoemt vier onderdelen die belangrijk zijn voor leerlingen om digitaal vaardig te worden:

 1. Praktische ICT-vaardigheden
 2. Mediawijsheid
 3. Digitale informatievaardigheden
 4. Computational thinking

Deze vier onderdelen maken deel uit van de 21e eeuwse vaardigheden.

Onderdelen mediawijsheid

Onder mediawijsheid vallen de volgende zaken:

 • Omgaan met digitale media
 • Reflecteren op eigen mediagebruik
 • Veilig en bewust omgaan met digitale content
 • Veilig en bewust online communiceren
 • Kennis hebben van verschillende functies van media
 • Bewust zijn van de rol en invloed van media op de samenleving

Praktisch aan de slag met mediawijsheid

Om praktisch aan de slag te gaan met mediawijsheid hebben we een doorlopende leerlijn ontwikkeld om structureel met mediawijsheid aan de slag te gaan. Het lesmateriaal is gebaseerd op de doelen van het SLO.

Binnen de leerlijn mediawijsheid gaan leerlingen met 3 thema's aan de slag:

 1. Mijn eigen mediagebruik
 2. Online omgangsvormen
 3. De invloed van media
No items found.

Meer weten?

Wil je meer weten over mediawijsheid onderdeel is van de digitale geletterdheid lesmethode of zou je ons lesmateriaal eens willen inzien? Vraag dan vrijblijvend een demo aan hieronder en wij nemen contact met je op.

Vraag gratis demo aan
No items found.