21e eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn vaardigheden die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van nu en de toekomst.

Welke 21e eeuwse vaardigheden zijn er?

De 21e eeuwse vaardigheden van SLO en Kennisnet bestaan uit 11 competenties. Hieronder vallen onder andere mediawijsheid, kritisch denken, zelfregulering en ICT-basisvaardigheden. 

 • Communiceren: het vermogen om doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen.
 • Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel, en hierin anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.
 • Sociale & culturele vaardigheden: effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
 • Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen, rekening houdend met de eigen capaciteiten.
 • Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.
 • Creatief denken: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.
 • Problemen oplossen: het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.
 • Computational thinking: een probleem zo formuleren dat het vervolgens mogelijk is om het met computertechnologie op te lossen.
 • Informatievaardigheden: digitale informatie zoeken, vinden, beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid en vervolgens verwerken.
 • ICT-basisvaardigheden: kunnen omgaan met praktische ICT applicaties, maar ook het begrijpen van de werking van computers en netwerken.
 • Mediawijsheid: bewust en kritisch omgaan met media, zonder daarbij anderen te schaden.

Digitale geletterdheid

Een veel gehoord vraagstuk binnen de 21e eeuwse vaardigheden is digitale geletterdheid. Is dat nou ook een 21e eeuwse vaardigheid? De term digitale geletterdheid zelf is geen 21e eeuwse vaardigheid. Als we het over digitale geletterdheid hebben dan is dit een combinatie van de volgende21e eeuwse vaardigheden: mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, digitale informatievaardigheden en computational thinking.

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Om leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij van nu en de toekomst is het belangrijk om deze vaardigheden een structurele plek te geven in het onderwijs. Aan een deel van de 21e eeuwse vaardigheden wordt bewust en onbewust al structureel aandacht gegeven in de klas. Sommige vaardigheden komen nog niet structureel terug in de klas.

No items found.

Aan de slag met digitale geletterdheid, executieve functies en burgerschap

Om de 21e eeuwse vaardigheden praktisch in te zetten in je onderwijs hebben we een aantal doorlopende leerlijnen ontwikkeld, zodat je handen en voeten kunt geven aan 21e eeuwse vaardigheden.

Aan de slag met digitale geletterdheid

Vaardigheden: Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking

Aan de slag met Executieve Functies

Vaardigheid: Zelfregulering

Aan de slag met Burgerschap

Vaardigheden: Problemen oplossen, creatief denken, kritisch denken, sociale & culturele vaardigheden, mediawijsheid, samenwerken, en communiceren

No items found.