21e eeuwse vaardigheden

De 21e eeuwse vaardigheden, of 21st century skills, zijn competenties en kwaliteiten die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de snel veranderende en technologiegedreven maatschappij van nu en de toekomst. Deze vaardigheden zijn relevant voor zowel het onderwijs als de arbeidsmarkt en worden vaak benadrukt als cruciaal voor persoonlijk en professioneel succes.

Welke 21e eeuwse vaardigheden zijn er?

De 21e eeuwse vaardigheden van SLO en Kennisnet bestaan uit 11 competenties. Hieronder vallen onder andere mediawijsheid, kritisch denken, zelfregulering en ICT-basisvaardigheden. 

 • Communiceren: het vermogen om doelgericht boodschappen overbrengen en begrijpen.
 • Samenwerken: het gezamenlijk realiseren van een doel, en hierin anderen kunnen aanvullen en ondersteunen.
 • Sociale & culturele vaardigheden: effectief kunnen leren, werken en leven met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden.
 • Zelfregulering: zelfstandig handelen en daarvoor verantwoordelijkheid nemen, rekening houdend met de eigen capaciteiten.
 • Kritisch denken: het vermogen om zelfstandig te komen tot weloverwogen en beargumenteerde afwegingen, oordelen en beslissingen.
 • Creatief denken: het vermogen om nieuwe en/of ongebruikelijke maar toepasbare ideeën voor bestaande vraagstukken te vinden.
 • Problemen oplossen: het vermogen om een probleem te (h)erkennen en tot een plan te komen om het probleem op te lossen.
 • Computational thinking: een probleem zo formuleren dat het vervolgens mogelijk is om het met computertechnologie op te lossen.
 • Informatievaardigheden: digitale informatie zoeken, vinden, beoordelen op bruikbaarheid en betrouwbaarheid en vervolgens verwerken.
 • ICT-basisvaardigheden: kunnen omgaan met praktische ICT applicaties, maar ook het begrijpen van de werking van computers en netwerken.
 • Mediawijsheid: bewust en kritisch omgaan met media, zonder daarbij anderen te schaden.

21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid

21e eeuwse vaardigheden en digitale geletterdheid hebben veel met elkaar te maken. Want is digitale geletterdheid nou een 21e eeuwse vaardigheid? Nee, digitale geletterdheid is geen 21e eeuwse vaardigheid maar is dit een combinatie van een aantal 21e eeuwse vaardigheden, namelijk: mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, digitale informatievaardigheden en computational thinking. Lees hier meer over wat digitale geletterdheid is.

Bekijk het lesmateriaal digitale geletterdheid

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Om leerlingen goed voor te bereiden op de maatschappij van nu en de toekomst is het belangrijk om deze vaardigheden een structurele plek te geven in het onderwijs. Aan een deel van de 21e eeuwse vaardigheden wordt bewust en onbewust al structureel aandacht gegeven in de klas. Sommige vaardigheden komen nog niet structureel terug in de klas. Schoolblocks zet zich in, met onder andere het lesmateriaal digitale geletterdheid voor het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs voor het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden van leerlingen.

No items found.

Aan de slag met digitale geletterdheid, executieve functies en burgerschap

Om de 21e eeuwse vaardigheden praktisch in te zetten in je onderwijs hebben we een aantal doorlopende leerlijnen ontwikkeld, zodat je handen en voeten kunt geven aan 21e eeuwse vaardigheden.

Aan de slag met digitale geletterdheid

Vaardigheden: Mediawijsheid, ICT-basisvaardigheden, informatievaardigheden en computational thinking. Bekijk het lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs hier.

Aan de slag met executieve functies

Vaardigheid: Zelfregulering. Bekijk het lesmateriaal executieve functies voor het voortgezet onderwijs hier.

Aan de slag met burgerschap

Vaardigheden: Problemen oplossen, creatief denken, kritisch denken, sociale & culturele vaardigheden, mediawijsheid, samenwerken, en communiceren. Bekijk het lesmateriaal burgerschap voor het voortgezet onderwijs hier.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je 21 eeuwse vaardigheden effectief kan inzetten of zou je ons lesmateriaal eens willen inzien? Vraag dan vrijblijvend een demo aan hieronder en wij nemen contact met je op.

Vraag een gratis demo aan